S'han trobat les coincidències següents

Formularis1 resultats en total

La Llei general de la Seguretat Social defineix la malaltia professional en els termes següents: “S’entendrà per malaltia professional la que es contragui a conseqüència del treball executat per compte d’altri en les activitats que s’especifiquin en el quadre que s’aprovi per les disposicions aplica...