CIS

Centre Internacional d'Informació sobre Seguretat i Salut en el Treball.

El CIS va ser creat el 1959, a l'Oficina Internacional del Treball, Ginebra, per proporcionar als seus abonats, a través d’una extensa xarxa mundial de més de 80 desinteressats centres nacionals del CIS, una informació sistemàtica, completa i ràpida de fets, mètodes i mitjans nous que interessen per a la prevenció dels accidents i les malalties del treball i la conservació de la salut dels treballadors.