Comissió de Prestacions Especials

Òrgan de participació de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social responsable de decidir l’atorgament de prestacions especials
Té caràcter paritari, i està integrat per representants de les empreses associades, designats per la Junta Directiva, i per representants dels treballadors ocupats per les empreses associades, designats per les centrals sindicals de més representativitat.