Mutua Fraternidad-Muprespa

Fem servir galetes per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorar-ne la seguretat i obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó "ACCEPTAR", considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació a la nostra POLÍTICA DE GALETES.

Voleu que el navegador recordi la decisió de rebutjar l'ús de galetes?
Si decidiu que el sistema recordi la vostra preferència, la galeta que emmagatzema aquesta informació es quedarà a l'ordinador de manera permanent.

COM S'HA DE TRAMITAR LA PRESTACIÓ PER CURA DE MENORS MALALTS DE GRAVETAT?

IMPORTANT

La sol·licitud de la prestació econòmica per cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia greu la podeu sol·licitar, sempre que compliu els requisits, tant si heu reduït la vostra jornada laboral com si no.

Des de Fraternidad Muprespa us recomanem que la sol·licitud de la prestació es faci, sempre que sigui possible, prèviament a reduir la jornada de treball per evitar possibles situacions de desprotecció del sol·licitant. Si reduïu la jornada de treball i finalment no reuniu els requisits per accedir a la prestació, perdreu el salari corresponent a la reducció de la jornada de treball que se us hagi practicat en la vostra empresa i no tindreu dret a cap prestació econòmica per part de la Seguretat Social.

nota

Nota:aquesta prestació està inclosa dins l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social des de l'1-01-2011, i no és aplicable als funcionaris públics, que es regiran per allò que estableix l'art. 41.e) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic i la seva normativa de desplegament.

TRAMITACIÓ

1. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

El procediment per al reconeixement de la prestació per cura de fills amb càncer o una altra malaltia greu s'iniciarà mitjançant sol·licitud, de la persona treballadora, dirigida a la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Per a això haurà d'aportar la informació següent:

Llibre de família o certificació de la inscripció del fill o dels fills en el Registre Civil.

 • Si el vostre fill és adoptat, resolució judicial per la qual s'ha constituït l'adopció.
 • Si el vostre fill està en règim d'acolliment, resolució judicial o administrativa per la qual s'ha concedit l'acolliment familiar.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL SOLICITANTE

  Si sou treballador per compte d'altri

IRPF-Comunicacion de datos (Por criterio de la agencia tributaria, esta prestación está exenta del I.R.P.F)

Descarregar

  Si sou treballador per compte d'altri

FED-0089 Certificat d'empresa del sol·licitant.

Descarregar

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE L'ALTRE PROGENITOR (EXCEPTE EN FAMÍLIES MONOPARENTALS)


  Si sou treballador per compte d'altri

FED-0091 Certificat d'empresa [ L'altre progenitor ]

Descarregar
subir

2. RESOLUCIÓ DE LA MÚTUA

  2.1. Solicitud presentada, sin haber reducido la jornada de trabajo, por cuidado de menor afectado de cáncer u otra enfermedad grave.

  2.1. Sol·licitud presentada, sense haver reduït la jornada de treball, per cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

  Examinada la documentació aportada, la mútua expedirà un certificat indicant al sol·licitant si compleix o no les condicions per accedir a la prestació.

  En cas d'emetre's un certificat favorable, haurà de sol·licitar la reducció de jornada acordada.

  Una vegada efectuada l'esmentada reducció, es comunicarà a la mútua per tal que aquesta emeti la corresponent resolució en la qual reconegui el dret a la prestació econòmica.

  2.2. Sol·licitud presentada, havent reduït la jornada de treball, per cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

  Examinada la documentació aportada, la mútua emetrà resolució reconeixent o denegant el dret a la prestació econòmica.

subir

3. ABONAMENT DE LA PRESTACIÓ RECONEGUDA

Reconeguda la prestació econòmica, el seu pagament s'efectuarà mensualment, mentre no es produeixi cap de les causes legals d'extinció i s'acrediti el manteniment de les condicions mitjançant la documentació requerida a aquest efecte.

El període inicial de reconeixement serà d'un mes, prorrogable a períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de la cura del menor, que s'haurà d'acreditar mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut (SPS) o òrgan de la comunitat autònoma corresponent responsable de l'assistència mèdica del menor.

subir