Mutua Fraternidad-Muprespa

Fem servir galetes per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorar-ne la seguretat i obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó "ACCEPTAR", considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació a la nostra POLÍTICA DE GALETES.

Voleu que el navegador recordi la decisió de rebutjar l'ús de galetes?
Si decidiu que el sistema recordi la vostra preferència, la galeta que emmagatzema aquesta informació es quedarà a l'ordinador de manera permanent.

COM S'HA DE TRAMITAR LA PRESTACIÓ PER RISC A L'EMBARÀS?

TRAMITACIÓ

1.La treballadora ha de comunicar a l'empresari la seva situació d'embaràs, per a la qual cosa haurà de sol·licitar al Servei Públic de Salut (ginecòleg o metge de família) un informe mèdic [FED-0024-REL02] on es manifesti la seva situació d'embaràs i data probable del part als efectes que preveu l'article 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

2. Una vegada comunicat el seu estat d'embaràs a l'empresari, si el lloc de treball suposés un risc per a la nova situació de la treballadora, aquest haurà d'adoptar les mesures preventives necessàries o, si s'escau, el canvi de lloc de treball.

Quan l'adaptació de condicions o del temps de treball no resultés possible o, malgrat aquesta adaptació, les condicions del lloc de treball poguessin continuar influint negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, la treballadora haurà de sol·licitar a la Mútua un certificat mèdic de risc, per a la qual cosa presentarà la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud de la prestació per risc durant l'embaràs [FED-0033-REL01]
  • Fotocòpia del DNI (per les dues cares)
  • Imprès a l'efecte de l'IRPF (model 145 de l'Agència Tributària) [FM-FORM-3.0]
  • Informe mèdic del Servei Públic de Salut que acrediti la situació d'embaràs i la data probable de part [1] [FED-0024-REL02]
  • Declaració empresarial de situació de risc [FED-0031-REL03]
  • Avaluació del lloc de treball ("Disposició addicional segona del RD 295/2009, de 6 de març, i article 16.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals")

3.Rebuda la sol·licitud, la treballadora passarà a consulta amb un facultatiu de la Mútua que emetrà un certificat mèdic reconeixent o desestimant la situació de risc.

4.Si el metge de la mútua considerés que hi ha risc per a l'embaràs, a partir d'aquest moment, l'empresari podrà suspendre el contracte de treball i la treballadora sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs aportant la següent documentació addicional.

Treballadora per compte d'altri:

5.Rebuda la documentació, i si es compleixen els requisits d'accés a la prestació, la Mútua emetrà una resolució concedint la prestació per risc durant l'embaràs i procedint al seu pagament mensual mentre no es produeixi cap de les causes legals d'extinció d'aquesta.

Per tal de millorar el servei que la mútua Fraternidad-Muprespa (Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social) presta als seus associats, hem posat a la vostra disposició aquest contingut informatiu sobre la documentació necessària que necessiteu per agilitar la tramitació de les vostres sol·licituds de Pagament directe.

[1] Si l'informe mèdic del SPS no fos realitzat en el model oficial de la Mútua, s'hauran de presentar addicionalment tots els informes mèdics i seguiments ginecològics que permetin acreditar que no ha existit ni existeix cap complicació inherent al mateix embaràs.

[2] Aquests documents també hauran de ser presentats pels treballadors per compte d'altri obligats a l'ingrés de les seves quotes.

subir

BAIXADES

Model FED-0033-REL01

Model FED-0024-REL02

Model FED-0031-REL03

Model FED-0032-CEBC01

Model 145 FM-FORM-3.0

subir