Mutua Fraternidad-Muprespa

Fem servir galetes per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorar-ne la seguretat i obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó "ACCEPTAR", considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació a la nostra POLÍTICA DE GALETES.

Voleu que el navegador recordi la decisió de rebutjar l'ús de galetes?
Si decidiu que el sistema recordi la vostra preferència, la galeta que emmagatzema aquesta informació es quedarà a l'ordinador de manera permanent.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA RSC

La Responsabilitat Social Corporativa és "el conjunt de compromisos de divers ordre econòmic, social i mediambiental adoptats per les empreses, les organitzacions i institucions públiques i privades i que constitueixen un valor afegit al compliment de les seves obligacions legals, i contribueixen alhora, al progrés social i econòmic en el marc d'un desenvolupament sostenible"
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de Fraternidad-Muprespa consisteix en el conjunt de compromisos, obligacions i objectius, tant legals com ètics que assumim dins l'activitat que desenvolupem com a Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social.

Sent conscients de la naturalesa, sense ànim de lucre, de la nostra organització és per a nosaltres especialment important l'impuls actiu de les polítiques relatives a la RSC. Per això, hem fet els primers passos per integrar la responsabilitat social als nostres processos de gestió i ens hem marcat l'exigència d'informar la societat segons les recomanacions, guies i directrius que proposa la Global Reporting Initiative, tant en l'àmbit social com en el mediambiental o econòmic. Per a això elaborem un resum rigorós i transparent de l'activitat que hem dut a terme a favor dels nostres grups d'interès, la societat en general i el desenvolupament sostenible, que es recull en la nostra memòria anual (enllaç al contingut de la memòria).

Qui constitueixen els nostres grups d'interès?

 • Empreses associades: 309.000 empreses de tots els sectors d'activitat
 • Població protegida: Gairebé 1.300.000 treballadors protegits en contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) i 977.089 en la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes (malaltia comuna i accident no laboral), 814.269 dels quals són treballadors per compte d'altri i 162.820 treballadors per compte propi o autònoms.
 • Interlocutors de la Mútua: Administració Pública, organitzacions sindicals i empresarials, i altres mútues
 • Col·laboradors: Més de 7.000, els quals participen activament en la gestió dels nostres mutualistes
 • Equip humà: Gairebé 2.000 empleats qualificats
Mutualistes

El compromís establert amb els nostres mutualistes (tant empreses com treballadors protegits) és el principal objectiu de la nostra missió:
"Restablir la salut als treballadors i proporcionar les prestacions econòmiques mantenint la màxima deferència amb rapidesa, confidencialitat, eficiència, innovació i sostenibilitat".

El nostre repte és el de convertir-nos en la Mútua de referència per la vocació de servei als nostres mutualistes i als seus treballadors basant-nos en el desenvolupament integral dels nostres professionals, en les tecnologies més innovadores, i en l'aplicació de les millors pràctiques, fomentant la projecció intermutual i en plena col·laboració amb la Seguretat Social, i respectant els principis ètics i els valors que la societat demana.

Si bé també formen part del nostre compromís amb les empreses i associats altres aspectes especialment rellevants:

 • La qualitat en l'atenció, tant pel que fa a la prestació de caràcter mèdic com a l'econòmica
 • La rapidesa i eficàcia en l'atenció, garantint sempre la plena curació del pacient
 • La igualtat de tracte, assegurant que no es farà cap discriminació en la pràctica dels serveis prestats
 • Observança estricta de la legalitat vigent
 • Reducció de la sinistralitat laboral i els seus corresponents índexs d'incidència
 • Difusió de la cultura preventiva al si de les nostres empreses associades per a la incorporació i millora de la seva activitat de prevenció

pugeu

Proveïdors

A Fraternidad-Muprespa traiem a concurs públic tots aquells procediments de contractació relatius a obres, subministraments, consultoria i assistència de serveis segons la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
Així mateix, des de Fraternidad-Muprespa requerim als nostres proveïdors el màxim rigor en la prestació de serveis i el subministrament de productes amb el protocol de coordinació d'activitats empresarials (CAU) en la formalització dels contractes amb els proveïdors. Aquest protocol és d'obligat compliment segons la Llei de prevenció de riscos laborals i els seus reglaments de desplegament.

pugeu

Empleats de Fraternidad Muprespa

El compromís de l'Entitat cap als treballadors persegueix l'estabilitat laboral, el foment per la contractació indefinida, la promoció, formació i desenvolupament professional i un tracte no discriminatori, i es potencia el mèrit propi, la capacitat i l'experiència. Tot això promovent un comportament ètic cap a la institució i els seus empleats, basat en l'honestedat i la transparència, el respecte i el compliment estricte, Entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.

Al seu torn, els empleats de Fraternidad-Muprespa es presten a una col·laboració conjunta en l'execució de la nostra activitat com a mútua. Destaquen com a valors específics del nostre treball els següents:

 • Treball en equip a fi de garantir un millor servei i una major qualitat
 • Respecte pel que fa al tracte a tots els empleats, sense distingir categories, coneixements, antiguitat, procedència, sexe, edat, etc.
 • Aportació, per part de cada empleat, de tots els seus coneixements a fi d'assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió de Fraternidad-Muprespa
 • Col·laboració espontània dels empleats duent a terme les tasques d'altres companys que, davant d'una situació determinada, no puguin resoldre ells mateixos

A Fraternidad-Muprespa estem convençuts que una bona preparació i satisfacció del personal repercuteix en un servei de qualitat per a tots els nostres grups d'interès.

subir