Mutua Fraternidad-Muprespa

Fem servir galetes per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorar-ne la seguretat i obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó "ACCEPTAR", considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació a la nostra POLÍTICA DE GALETES.

Voleu que el navegador recordi la decisió de rebutjar l'ús de galetes?
Si decidiu que el sistema recordi la vostra preferència, la galeta que emmagatzema aquesta informació es quedarà a l'ordinador de manera permanent.

HISTÒRIA

HISTÒRIA DE FRATERNIDAD-MUPRESPA

La fundació de La Fraternidad es produeix a Bilbao l’any 1929, de la mà del seu fundador i president Escolástico Zaldívar Aguarón, i la seva aprovació queda publicada a la Gaceta de Madrid (actualment BOE), del 19 d’octubre d’aquell mateix any.

D’una estructura familiar als seus començaments, passa en la dècada dels seixanta a convertir-se en una entitat pròspera amb una presència destacada a les principals ciutats espanyoles.

En la dècada dels setanta comença el seu verdader desenvolupament, obre noves oficines i delegacions. L’any 1973 inaugura el Centro Hospitalario del Paseo de la Habana a Madrid, i continua avançant en la instal·lació de nous centres assistencials i de prevenció a Barcelona, Saragossa, Bilbao, Càceres i Còrdova.

niños

En la dècada dels vuitanta i primers anys dels noranta, Fraternidad consolida aquesta etapa d’expansió, continua amb l’obertura de nous centres i l’absorció de més de 14 mútues, algunes amb una forta implantació territorial. Alhora, lidera una etapa de formació acadèmica i científica, amb la celebració d’innombrables simpòsiums i jornades. El 1977 va organitzar el seu primer simpòsium mèdic, i ja se n'han celebrat disset fins a la data.

En finalitzar la dècada dels noranta, les Juntes Generales de la Fraternidad i de Muprespa-Mupag Previsión aproven la fusió de les dues mútues. D’aquesta forma, la nova entitat resultant va passar a ocupar el tercer lloc en el sector de les mútues d’accidents de treball.

Disposa de més de 90.000 m2 en instal·lacions sanitàries i administratives; una xarxa pròpia amb 129 centres assistencials i oficines; dos grans centres hospitalaris a Madrid, dos centres intermutuals, dotats tots amb els mitjans tècnics més avançats, sense oblidar els concerts amb les millors clíniques i centres sanitaris en totes les comunitats autònomes.

Així, un dels pilars bàsics és la forta implantació nacional de la Mútua, proximitat física a les empreses que li permet oferir i garantir uns SERVEIS PROFESSIONALS millors i més propers.

La tasca de la mútua passa ineludiblement per realitzar una gestió eficaç i professional, amb un tracte personal i directe vers les empreses associades i els seus treballadors. Professionalitat i experiència serien les dues qualitats per les quals s’ha distingit la seva actuació al llarg d’aquests 84 anys.

Fraternidad-Muprespa, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, núm. 275, amb CIF G82287228, té el domicili social a la plaça Cánovas del Castillo, núm. 3, 28.014, de Madrid.

subir

INFORMACIÓ D'INTERÈS SOBRE LES MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

Què és una MCSS?

Les mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social es defineixen com a associacions d'empresaris, de naturalesa privada, sense ànim de lucre, l'objecte exclusiu de les quals és la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social i amb un àmbit d'actuació que s'estén a tot el territori nacional. La col·laboració en la gestió es desenvolupa en relació amb diverses prestacions.

Alguns aspectes rellevants sobre el funcionament de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són:

 • Assumpció dels seus associats de la responsabilitat mancomunada, en els supòsits i amb l'abast que estableix la Llei 35/2015.
 • El caràcter voluntari pel qual l'empresari pot optar entre formalitzar, per períodes anuals, la cobertura dels accidents de treball amb la Mútua o les Entitats Gestores de la Seguretat Social (l'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'Institut Nacional de Salut, l'Institut Nacional de Serveis Socials).
 • La constitució sota autorització del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el funcionament sota la seva vigilància i tutela.
 • La personalitat jurídica pròpia que habilita les mútues, per adquirir, posseir, gravar o alienar béns i realitzar tota classe d'actes i contractes o exercitar drets o accions.
 • La comptabilitat regida pel Pla General de Comptabilitat de la Seguretat Social, i la rendició de comptes de la seva gestió davant del Tribunal de Comptes i l'Auditoria General de la Seguretat Social.
 • La integració dels pressuposts anuals dins dels Pressuposts Generals de l'Estat, en l'apartat de la Seguretat Social.
 • La contractació de serveis, subministraments i obres articulada per la Llei de Contractes del Sector Públic.

subir

Com funciona...?

La Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social en l'acompliment de la seva activitat habitual té la necessitat i obligació d'interactuar amb interlocutors que pertanyen tant a l'àmbit privat (empreses associades i proveïdors) com a públic (Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, INSS, Tresoreria General de la Seguretat Social o Intervenció General de la Seguretat Social).

Les diferents Mútues Col•laboradores amb la Seguretat Social posen els seus serveis a disposició de totes les empreses i treballadors autònoms, evitant la generació de costos comercials, quedant a decisió d'aquests l'opció d'associació o adhesió amb una de mútua i l'abast de la cobertura comunicant-li-ho convenientment a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Arran d'aquesta associació de l'empresa a la Mútua, aquesta última percep de la Tresoreria General de la Seguretat Social les quotes corresponents a la cotització de l'empresa pels seus treballadors. Així com, de manera paral·lela, durant la vigència del contracte, l'empresa fa ús dels serveis concertats (sanitaris, econòmics, etc.).

L'acompliment de la Mútua per oferir a les empreses i a treballadors els seus serveis requereix l'ús dels seus propis recursos (humans i físics), així com de proveïdors externs, els quals contracta seguint les directrius marcades per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Finalment, partint de la col·laboració directa amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i per tal de certificar el correcte funcionament, la Mútua :

 • Se sotmet a l'auditoria anual de comptes, per part de la Intervenció General de la Seguretat Social.
 • Es regeix per les resolucions i decrets formulats pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
 • Es coordina amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social en la gestió i administració de les prestacions econòmiques.
 • Es coordina amb el Servei Públic de Salut en la gestió de la incapacitat temporal derivada de la gestió de les contingències comunes. .

subir

Què significa estar associat...

La situació d'associació d'una empresa és de compliment obligat, bé es materialitzi aquesta amb una Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social o amb l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS). La relació d'associació entre l'empresa o el treballador autònom i la Mútua es desencadena a través de la sol·licitud per part dels primers a la Tresoreria General de la Seguretat Social, executant-se de manera diferent segons la situació en la qual es trobin:

L'associació entre l'empresa pot tenir diferents abasts:

 • (Obligatòria) Gestió de les contingències d'accident de treball i malalties professionals, en termes sanitaris i econòmics.
 • (Opcional) Gestió de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada de les contingències comunes.

En el cas del treballador autònom, l'abast de la cobertura difereix en funció del tipus de treballador autònom i es regeix segons l' Estatut del treballador autònom. i la seva actualització del setembre de 2013.

Tenint en compte l'anterior, estar associat a la mútua Fraternidad-Muprespa, no suposa cap despesa addicional per a l'empresa, ja que, les quotes que rep la Mútua per exercir la seva activitat procedeixen de la recaptació realitzada per part de la Tresoreria General. Per tant, la cobertura de la contingència per accident de treball ve suportada per la cotització per Accidents de Treball i Malalties Professionals realitzada en concepte de pagament de les Assegurances Socials. Mentre que si s'opta per la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, aquesta ve suportada per un percentatge de la quota de Contingències Comunes pagada per l'empresa. Però és en tot cas la Tresoreria General de la Seguretat Social l'encarregada de transferir de forma directa els imports a la Mútua .

subir
subir