Mutua Fraternidad-Muprespa

Fem servir galetes per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorar-ne la seguretat i obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó "ACCEPTAR", considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació a la nostra POLÍTICA DE GALETES.

Voleu que el navegador recordi la decisió de rebutjar l'ús de galetes?
Si decidiu que el sistema recordi la vostra preferència, la galeta que emmagatzema aquesta informació es quedarà a l'ordinador de manera permanent.

QUÈ ÉS UNA CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL?

La Seguretat Social estableix com a contingència professional aquell esdeveniment que té l'origen en el desenvolupament d'una activitat laboral i que produeix alteracions de la salut que tinguin la consideració d'accident de treball o de malaltia professional..

Accident de treball

La legislació determina que un accident de treball és tota aquella lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d'altri o propi (art. 115 LGSS).

Perquè un accident es consideri de treball s'han de presentar els requisits següents:

 • Que el treballador pateixi una lesió corporal, entenent-hi tot aquell dany o detriment corporal causat per una ferida, un cop o una malaltia, assimilant-s'hi les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
 • Que el treballador executi una tasca per compte d'altri o pròpia.
 • Que l'accident ocorri amb ocasió o per conseqüència del treball, és a dir, que hi hagi una relació de causalitat directa entre treball i lesió.
 • Que la lesió no constitueixi, per si sola, accident de treball.

Prenent aquestes premisses s'estableixen els supòsits següents, i es consideren accidents de treball:

 • L'accident patit al lloc i durant el temps de treball.
 • L'accident produït en ocasió de les tasques desenvolupades en el treball encara que siguin diferents a les habituals.
 • L'accident in itinere, que és el que es pateix en anar o tornar del treball. Perquè s'hi consideri s'han de donar les causes següents:
 • Que ocorri durant el camí d'anada o tornada del treball al domicili.
 • Que no es produeixin interrupcions en el trajecte esmentat entre treball i domicili.
 • Que es faci servir l'itinerari habitual.
 • L'accident en missió, patit durant el trajecte a fer per complir la missió encomanada.
 • L'accident de càrrecs electius de caràcter sindical, patit amb ocasió o per conseqüència de l'acompliment de càrrecs electius de caràcter sindical o de govern de les entitats gestores de la Seguretat Social, així com l'accident ocorregut en anar o tornar del lloc on s'exerceixen les funcions que li són pròpies.
 • L'accident esdevingut durant la realització d'actes de salvament o de naturalesa anàloga quan tinguin relació amb el treball.

Malaltia professional

S'entén per malaltia professional la que es contreu a conseqüència del treball executat per compte d'altri, en les activitats que s'especifiquin en el quadre de malalties professionals que s'aprovi per les disposicions d'aplicació i que procedeixi per l'acció d'elements o substàncies que s'indiquin en aquest quadre per a cada malaltia professional (art. 116 de la LGSS)

Per poder qualificar una malaltia com a professional, tal com indica la Llei, s'han de donar tres requisits:

 • Que la malaltia es contregui com a conseqüència del treball.
 • Que la malaltia contreta a conseqüència de l'activitat que s'executi estigui especificada en el quadre de malalties professionals aprovat en el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre (publicat en el BOE de 19 de desembre de 2006).
 • Que la malaltia estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquin en el quadre per a cada malaltia professional.
subir