Fraternidad-Muprespa convenios entre mutuas

Conveni entre mútues

+compromiso, aliança de mútues

+compromiso, aliança de mútues, va sorgir com a resultat d’un conveni subscrit entre Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC Mutual, mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

logo +compromisoPer agilitar i apropar el servei als mutualistes 

Va iniciar el seu camí el 2019, amb la finalitat de compartir els centres assistencials i administratius propis de cada entitat, prestant recíprocament assistència sanitària hospitalària, ambulatòria, recuperadora i de proves complementàries, investigar i innovar per reduir les contingències professionals, col·laborar en activitats preventives per a les empreses mutualistes i en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques comunes.

Fraternidad-Muprespa i Asepeyo

La Mútua Fraternidad-Muprespa i Asepeyo han subscrit un conveni de col·laboració que té per objectiu oferir una cobertura sanitària millor als treballadors de les més de 644.000 empreses associades a les dues mútues.

Logo AsepeyoAquest conveni, aprovat el 6 de juliol pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, permetrà prioritzar la dispensació sanitària amb els mitjans propis dels quals disposen les dues entitats i optimitzar la gestió de recursos públics mitjançant la posada en comú de mitjans i serveis.

Els treballadors afiliats a les dues mútues, més de 3.800.000, es podran beneficiar de la prestació sanitària que ofereixen les dues entitats, la qual es basarà fonamentalment en raons de proximitat. Aquest fet suposarà apropar l'activitat assistencial a l'usuari final per aconseguir la seva plena recuperació, de manera que li oferirà un servei més eficaç, i també reduir els costos sanitaris derivats de la sinistralitat laboral.

La implantació d'aquest conveni es farà de manera gradual, i repercutirà en tota la xarxa assistencial d'ambdues mútues, que s'estén a escala nacional. Les dues entitats sumen 276 instal·lacions, entre centres assistencials, hospitals i centres de rehabilitació, i posaran a disposició dels treballadors afiliats tots els seus mitjans assistencials: l'assistència hospitalària, ambulatòria i recuperadora per a la prestació mèdica per accidents laborals i malalties professionals.

Aquest concert segueix la voluntat del Ministeri de Treball i Immigració, que sol·licita a les mútues que prioritzin la dispensació de l'assistència sanitària amb mitjans propis o a través de concerts amb altres mútues.

Fraternidad-Muprespa i Mutua Universal

La Mútua Fraternidad-Muprespa i Mutua Universal han signat un acord, aprovat pel MTIN el 7 de febrer, 2011.

Logo Mutua Universal

Per a la utilització de centres assistencials allà on Fraternidad-Muprespa no disposi de centre assistencial propi.

D'aquesta manera els treballadors associats a les dues mútues, en cas de patir un accident laboral, podran anar tant als nostres centres assistencials com als centres de la Mutua Universal que consten tots a: Centres

Els tràmits que s'hagin de mantenir amb l'empresa del treballador accidentat seran duts a terme sempre per la mútua amb la qual l'empresa estigui associada. Aquest conveni entrarà en vigor amb data 1 de març de 2011.

Continuem treballant així en la línia d'optimitzar els recursos propis de les mútues mitjançant acords de col·laboració per a la dispensació de l'assistència sanitària.

Fraternidad-Muprespa i Mútua Cesma

Fraternidad-Muprespa i Asepeyo han subscrit un concert de col·laboració d'assistència sanitària amb la Mútua Cesma.

Logo Cesmaamb l'objectiu d'oferir una millor cobertura sanitària als treballadors de les empreses associades a les dues mútues a Ceuta.

Aquest concert, subscrit per les tres mútues i autoritzat pel Ministeri de Treball i Immigració, permet la dispensació sanitària dels treballadors afiliats a Fraternidad Muprespa i Asepeyo amb els mitjans propis dels quals disposa la Mútua Cesma a la ciutat de Ceuta.

El centre assistencial on poden acudir els treballadors afiliats a aquestes mútues és:

Avda. Nuestra Sra. De Otero, s/n.

Telèfon: 956 522 944

Horari: 8 a 20

  • Centre assistencial de CESMA a Ceuta

Fraternidad-Muprespa i Ibermutuamur

Fraternidad-Muprespa i Ibermutuamur han signat un conveni de cooperació en matèria d'assistència sanitària

Logo IbermutuamurPer a la recíproca prestació, a determinades instal·lacions pròpies de les dues entitats, als treballadors protegits per contingències professionals de les esmentades mútues.

En virtut de l'acord signat, els treballadors assegurats amb Fraternidad Muprespa podran ser atesos als centres d'Ibermutuamur recollits en la nostra aplicació Xarxa de centres.