Defensor del mutualista

Defensor del mutualista

Com a part del pla estratègic que hem posat en marxa en Fraternidad-Muprespa, amb l'objectiu de millorar l'atenció als nostres mutualistes, hem implantat la figura del defensor del mutualista. La funció d'aquesta entitat dins de la mútua és la d'atendre, canalitzar i donar resposta a totes les queixes, reclamacions i suggeriments, tant dels pacients com de les empreses i treballadors associats.

defensor-mutualista

L'Oficina del Defensor del Mutualista, que es va posar en marxa al començament del 2011, actua amb independència, imparcialitat respecte a les parts i amb total autonomia quant als criteris i directrius a aplicar a l'exercici de les seves funcions.

A més, el defensor del mutualista fa recomanacions i elabora propostes de millora d'atenció a les diverses unitats responsables de la gestió.

Per contactar amb l'Oficina del Defensor del Mutualista existeixen els canals següents:

  • Per correu electrònic a defensormutualista@fraternidad.com
  • A través del formulari de contacte
  • Presencialment, a qualsevol de les oficines de la mútua. Per a aquesta finalitat, s'habilitarà una bústia de suggeriments i un registre de queixes i reclamacions.
  • Per correu postal, a l'Oficina del Defensor del Mutualista, Plaça de Cánovas del Castillo, 3, 28014 Madrid.