Graus de la incapacitat permanent

Diferents estats de la reducció de la capacitat de treball de l'interessat, que poden constituir incapacitat parcial, total, absoluta i de gran invalidesa, i que poden atribuir drets a prestacions de diversa quantia.