INMST

Institut Nacional de Medicina i Seguretat en el Treball.

Creat el 1944, és el centre superior d'estudis, investigació i assessorament de les matèries a les quals es refereix la seva denominació.
En l'actualitat, les seves activitats són:
  • Servei de dermatologia laboral.
  • Dispensari central de malalties professionals.
  • Servei de publicacions periòdiques, biblioteca i el CIS.
  • Escola Nacional de Medicina del Treball.