Imagen Noticias

FM, UN VALOR SEGUR SEGONS LA REVISTA <em>DIRIGENTES</em>.

Publicacions
Autor
Revista Dirigentes. Febrer 2006

FRATERNIDAD MUPRESPA, UN VALOR SEGUR SEGONS LA REVISTA DIRIGENTES.
Al 2004, últimes xifres disponibles, els ingressos totals de la mútua van augmentar un 13,6 per cent amb relació a 2003, i van superar els 854 milions d'euros. Els excedents de gestió van créixer un 79 per cent, fins als 66,82 milions.

Al 2004, Fraternidad Muprespa va celebrar el seu 75è aniversari i durant aquest temps el negoci d'aquesta mútua no ha fet més que créixer, especialment en els exercicis 2003 i 2004, en què tant la xifra d'ingressos totals com els excedents, que és com s'anomena el benefici net en el sector, han experimentat un augment percentual important, amb xifres que superen els dos dígits.

Així, al 2004, últimes xifres disponibles, els ingressos totals de Fraternidad Muprespa van superar els 854 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 13,6 per cent amb relació a 2003. Els excedents de gestió van arribar als 66,82 milions d'euros, xifra que representa un augment del 79 per cent si es compara amb l'exercici 2003.

La solidesa financera de Fraternidad Muprespa es completa amb la xifra de reserves de l'exercici 2004, que va arribar als 277,07 milions d'euros, i unes provisions per a contingència en tramitació de 92,76 milions d'euros.

D'aquesta manera, la població protegida per Fraternidad Muprespa superava, al 2004, els 1,3 milions de treballadors, pertanyents a gairebé 300.000 empreses associades. Per poder atendre els clients, la mútua dirigida per Fernando Eguidazu ha continuat amb la seva política d'obertura de nous centres. Així, si al 2004 i al 2005 les inauguracions van ser una dotzena cada any, que van correspondre's amb 9.000 i 10.000 metres quadrats d'espai respectivament, les previsions que manegen els responsables de Fraternidad Muprespa per a l'exercici 2006 són incrementar les obertures fins a 13 centres repartits per diferents ciutats d'Espanya.

De la mateixa manera, i en funció del Reial Decret que reforma l'activitat de les mútues d'accidents i les obliga a desagregar les funcions de prevenció a filials que operin de manera independent, Fraternidad Muprespa ha creat una societat de prevenció amb càrrec al patrimoni històric de la mútua.

Aquesta nova empresa té 120 centres de servei i una plantilla superior a les 900 persones, entre les quals figurarien 450 metges especialistes en medicina del treball i personal sanitari, 350 tècnics i 100 administratius.

Pendents de les auditories per al tancament de l'exercici fiscal, la nova filial de prevenció de Fraternidad Muprespa, creada al mes de juliol passat, té previst finalitzar l'exercici 2005 amb una facturació de 40 milions d'euros.

Font: Revista Dirigentes. Número del febrer de 2006. Especial Mútues i Prevenció de Riscos Laborals.