Imagen Noticias

INFORME DE SINISTRALITAT 2006

Publicacions
Autor
Fraternidad-Muprespa
INFORME DE SINISTRALITAT 2006

Des del Departament d'Estudis de Fraternidad Muprespa s'elaboren periòdicament (entre d'altres) una sèrie d'informes sobre la sinistralitat laboral.
A través d'aquests informes s'ofereix una àmplia visió dels nombres que hi ha en aquest àmbit per al sector de les mútues.