Imagen Noticias

INFORME ANUAL 2006

Publicacions
Autor
Fraternidad-Muprespa
INFORME ANUAL 2006

Quan tanca cada any natural, Fraternidad Muprespa publica l'anomenat Informe Anual, a través del qual reflecteix i fa públic allò que s'ha esdevingut a l'organització durant l'any.

En l'informe s'intenten reflectir tots els aspectes importants que fan referència a la mútua, des de les juntes i els òrgans de govern fins al catàleg de serveis que ofereix la mútua, passant per les dades econòmiques de l'exercici.

Els aspectes més importants inclosos a l'informe són:

  • Òrgans de govern
  • Informe de gestió
  • Mitjans
  • Informació economicofinancera
  • Organització
Informe anual 2006. (Baixar-lo aquí)