Imagen Noticias

II CONGRÉS REGIONAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA COMUNITAT DE MADRID

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

II CONGRÉS REGIONAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA COMUNITAT DE MADRID

 DADES DE L'ESDEVENIMENT  

Informem que Fraternidad Muprespa té assignat un taller en el II Congrés de PRL de Madrid, el 21 d'octubre vinent, de 9.30 a 11 hores, a la Sala Madrid, amb el títol:

    PROJECTE D'R+D+i “ESTUDI DELS FACTORS CONDICIONANTS DEL RENDIMENT FÍSIC DEL PERSONAL ESPECIALISTA EN EXTINCIÓ D'INCENDIS FORESTALS”.

TRAGSA i Fraternidad Muprespa han subscrit, en col·laboració amb el Departament d'Educació Física i Esportiva de la Universitat de Lleó, un projecte d'R+D+i per al trienni 2006-2008, que pretén millorar la seguretat i la salut del Personal Especialista en Extinció d'Incendis Forestals (PEEIF), a través de l'estudi dels factors condicionants del rendiment del PEEIF.

L'objectiu del projecte és quantificar i caracteritzar el treball físic dut a terme pel PEEIF i analitzar com influeix la seva preparació física, el medi on es desenvolupa la feina, la tipologia de l'esforç físic que requereix, els equips i les eines emprades en els possibles danys a la salut als quals està exposat aquest personal.

Com a objectius específics, el projecte pretén els següents:

  • Estudiar el comportament tèrmic davant l'esforç fet pel PEEIF en diferents condicions d'estrès tèrmic i diferents protocols d'acció, amb la monitorització contínua en el PEEIF de la freqüència cardíaca, la temperatura central i de la pell, la humitat relativa interna i externa a l' EPI, la concentració de gasos que inhala, l'orografia del terreny i la seva velocitat de desplaçament i el grau de sudoració, d'acord amb l'estrès tèrmic i les pautes de rehidratació desenvolupades, i relacionar-les amb variables indicadores de possible risc de salut cardiovascular.

  • Avaluar el rol dels equips de protecció individual en proves de laboratori i de camp, davant les tasques diferents que el PEEIF ha de desenvolupar i analitzar-ne la influència en la termoregulació en condicions estandarditzades.

El II Congrés Regional de Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat de Madrid, organitzat per la Conselleria de Treball i de la Dona, a través de l' Institut Regional de Seguretat i Salut al Treball, se celebrarà els dies 20, 21 i 22 d'octubre de 2008, al Palau Municipal de Congressos-Campo de las Naciones, de Madrid.

Durant aquestes jornades s'abordaran els principals temes d'actualitat en matèria de prevenció de riscos laborals. En l'pambit de l'Estratègia Espanyola de Salut i Seguretat al treball (2007-2012), s'analitzarà el pla d'acció per al seu impuls i execució i la seva adaptació a la Comunitat de Madrid.

A través de taules rodones, conferències, ponències, panels d'experts i comunicacions, es tractaran altres temes, com ara: la nova forma de comunicar les malalties professionals, la normativa sobre riscos físics i químics, el nou Espai Europeu per a la formació superior, la qualitat en la prevenció de riscos laborals, la influència dels mitjans de comunicació o la responsabilitat penal. Tots es tractaran des del punt de vista tècnic, amb professionalitat i rigor.

 

Motiu: 
II CONGRÉS REGIONAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA COMUNITAT DE MADRID
Organitzador: 
CONSELLERIA D'OCUPACIÓ I DE LA DONA
Data: 
20, 21 i 22 d'octubre de 2008
Lloc: 
Palau Municipal de Congressos-Campo de las Naciones, de Madrid.
Enllaç associat: