Imagen Noticias

CLASSIFICACIÓ NACIONAL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2009 (CNAE-2009) - REIAL DECRET 475/2007 DE 13 D'ABRIL

Normativa
Autor
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
 CLASSIFICACIÓ NACIONAL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2009 (CNAE-2009) - REIAL DECRET 475/2007 DE 13 D'ABRIL.  

Accedeixi a la informació actualitzada per a l'any 2010 sobre la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) i les noves tarifes oficials.A partir de l'1 de gener de 2009 entrarà en vigor el Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009.

Per a les empreses que, segons els quadres d'equivalències entre CNAE 93 i CNAE 09 elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística, l'actual codi CNAE 93 es desglossi en uns quants CNAE 09, serà necessària l'anotació del codi correcte per part de l'empresari.

Per dur a terme l'anotació referida, la Tresoreria ha habilitat una nova transacció en línia a través de la qual es poden consultar els possibles codis de CNAE -2009 que poden resultar d'aplicació a una empresa en funció del seu actual CNAE (93) i anotar, d'entre els possibles, el codi CNAE-2009 que millor defineixi la seva activitat.

La nova transacció es denomina "Anotació d'Activitat Econòmica" i està operativa des del passat 16 d'abril de 2008.

L'esmentada anotació s'ha d'efectuar abans de l'1 de novembre de 2008, ja que si s'arriba a aquesta data sense haver fet l'anotació, la Tresoreria procedirà a fer una conversió automàtica, designant-li el codi que correspongui al tipus de cotització per a AT del valor més alt d'entre els possibles que li pogués correspondre.

Aquesta conversió es durà a terme el mes de novembre i el valor assignat es podrà consultar a través de les transaccions del Sistema RED en les quals apareix aquesta dada, a més d'aparèixer en la transacció específica d'anotació/consulta de CNAE 09.