Imagen Noticias

NOVA TARIFA DE PRIMES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa
NOVA TARIFA DE PRIMES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS

La disposició final tretzena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2009, publicada al BOE de 24-12-08, modifica la tarifa de cotització per accidents de treball i malalties professionals.

L'esmentada modificació afecta no només els tipus inclosos en el QUADRE I (ACTIVITAT ECONÒMICA) i el QUADRE II (OCUPACIONS), sinó també el contingut del QUADRE I, ja que s'aplica el nou CNAE-2009, que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2009.

L'esmentada tarifa s'aplicarà per a aquelles cotitzacions el període de liquidació de les quals correspongui a l'any 2009:

  • Empreses a partir de liquidació gener 2009 (ingrés febrer 2009)
  • Treballadors autònoms a partir de la liquidació de gener 2009 (ingrés mateix mes).
Quadre I. (Activitat econòmica)
Quadre II. (Ocupacions)
Extracte de publicació en el BOE núm 309, de dimecres 24 desembre de 2008.
Accedir al consultori de tarifes per a primes de cotització
Podeu obtenir més informació sobre les tarifes de primes per a la cotització d'accidents de treball i malalties professionals