Imagen Noticias

ÀGORA DE L'ESTRATÈGIA ESPANYOLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

General
Autor
AESPLA

ÀGORA DE L'ESTRATÈGIA ESPANYOLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

DADES DE L'ESDEVENIMENT

L'evolució de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i la seva repercussió sobre la sinistralitat al nostre país, va aconsellar dotar l'Estat d'una eina que es denomina Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball (2007-2012). En l'aplicació de l'Estratègia es troben a faltar dos aspectes de gran importància: la comunicació adequada sobre la marxa de les tasques a la població general, i el coneixement d'opinions directes dels qui viuen el dia a dia de la prevenció i dels seus efectes.

AESPLA, Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral, de la qual Fraternidad Muprespa és una de les seves 22 empreses associades, ha desenvolupat una idea que pot solucionar aquesta manca, fins al punt de ser ben acollida per les autoritats competents del Ministeri de Treball i Immigració. Bàsicament es tracta d'organitzar, de manera periòdica, trobades (denominades ÀGORA, en al·lusió a l'esquema que seguien a l'antiga Grècia) en les quals els agents que intervenen en el desenvolupament de l'estratègia posin sobre la taula els èxits assolits fins al moment, i els plantejaments que els han portat a assolir-los, i també les idees de futur.

Al públic interessat se li dóna l'oportunitat de participar de dues formes: enviant, abans de l'esdeveniment, els aspectes que més li interessin (www.agoraprevencion.com) i, mentre dura l'esdevenimentd, intervenint en un col·loqui amb els ponents i la resta d'assistents.

El Ministeri podrà així recollir les conclusions per tenir-les en compte en el desenvolupament de les tasques de l'Estratègia i els assistents coneixeran, en temps real, les solucions i els enfocaments previstos per als problemes que l'Estratègia pretén resoldre.

Ministeri i Associació consideren que aquesta aproximació a la primera línia de gestió de la prevenció, aportarà millores qualitatives i més seguretat a l'hora d'interpretar les normes que la regeixen.

L'ÀGORA se celebrarà durant els dies 26 i 27 de maig, coincidint amb LABORALIA, la fira integral de la prevenció, protecció i seguretat i salut laboral; un referent firal nacional on s'exposaran les últimes novetats en matèria de prevenció de riscos laborals.

Us hi esperem.

S'adjunta el programa de l'esdeveniment.

Motiu:
ÀGORA DE L'ESTRATÈGIA ESPANYOLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
Organitzador:
AESPLA conjuntament amb el Ministeri de Treball i Immigració
Data:
26 i 27 de maig de 2009
Lloc:
Centre d'Esdeveniments de Fira València. Av. de les Fires s/n. 46035 València
Documentació associada: