Imagen Noticias

VIGÈNCIA DELS CONVENIS D'ASSOCIACIÓ I ADHESIÓ A LA MÚTUA

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa

El Reial decret 38/20101 de 15 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret 1993/1995 de 7 de desembre.

Entre les novetats que introdueix destaca en la seva disposició transitòria primera, l'ampliació excepcional i per una sola vegada del període de vigència dels convenis d'associació d'empreses i dels documents d'adhesió de treballadors autònoms, que passa d'un a tres anys. Aquesta mesura s'aplicarà tant als convenis d'associació com als documents d'adhesió que se subscriguin a partir del 17 de gener (data d'entrada en vigor del Reial decret 38/2010), i també als que ja estiguin en vigor en aquest moment.


Accedir-hi
 Tràmits per associar-se amb FM (Empresa):

Accedir-hi
 Tràmits per associar-se amb FM (Autònom):

Descarregar
 1Reial decret 38/2010:


"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"