Imagen Noticias

FRATERNIDAD MUPRESPA COL·LABORA EN EL PROJECTE CREIF PER A LA SEGURETAT DEL PERSONAL D'EXTINCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Publicacions
Autor
Fraternidad-MuprespaEl projecte de recerca CREIF neix de l'interès de l'empresa de Transformació Agrària (TRAGSA) i de la mútua Fraternidad-Muprespa a promoure la recerca dels riscos i factors condicionants de les formes de treball que poden afectar la salut del Personal Especialista en Extinció d'Incendis Forestals (PEEIF), per tal de millorar les seves condicions de treball, garantir-ne la seguretat i redundar en el seu benestar laboral, a través de l'estudi i la quantificació dels aspectes que poden repercutir en aquests.

Per al desenvolupament del projecte, com a part fonamental de l'estudi, s'ha analitzat l'entrenament físic, el monitoratge cardíac i la despesa energètica durant les tasques d'extinció, el registre de paràmetres ambientals generats durant l'incendi (temperatura suportada, calor rebuda, fum inhalat...), la deshidratació assolida i l'estudi ergonòmic sobre els equipaments i les eines emprades.

Aquest estudi ha donat peu a diversos treballs i publicacions científiques entre els quals es destaquen els següents:

  • “Archivos de Medicina del Deporte”,
  • “Estrés térmico e intensidad de trabajo del personal especialista en la extinción de incendios forestales (P.E.E.I.F.)”,
  • “Sobresfuerzo en personal especialista en extinción de incendios forestales (P.E.E.I.F.)” i
  • “Prevención. Revista técnica de seguridad y salud laborales”;

També ha tingut presència en diversos congressos nacionals i internacionals entre els quals val la pena esmentar:

  • VI Congrés Internacional de Prevenció de Riscos Laborals. ORP 2008 (La Corunya),
  • II Congrés de Prevenció de Riscos Laborals 2008 (Madrid),
  • V Congrés Internacional de Prevenció de Riscos Laborals. ORP 2007 (Santiago de Xile),
  • Congrés i Exposició Internacional de Protecció Ciutadana, Seguretat i Transport d'Emergències. PROTEC 2007 (Lleó),
  • 4th Internacional Wildland FIRE Conference 2007 (Sevilla),
  • XII Congrés Nacional de la Federació Espanyola de Medicina de l'Esport. Femede 2007 (Sevilla),

També ha estat la base per a la tesi doctoral "Influencia de la condición física en relación con la salud y rendimiento del personal especialista en extinción de incendios forestales" del Sr. Jorge Lopez Satué de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat de Lleó.

Aquest projecte subscrit i posat en marxa per l'Empresa de Transformació Agrària, SA (TRAGSA) i la mútua d'accidents de treball i malalties professionals Fraternidad Muprespa, té el suport de l'Àrea de Defensa contra Incendis Forestals pertanyent a la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i ha estat desenvolupat pel grup de recerca VALFIS (valoració de la condició física amb relació a la salut, l'entrenament i el rendiment esportiu) del Departament d'Educació Física i Esportiva i de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Lleó.

Logotip TRAGSATRAGSA, empresa matriu del grup TRAGSA, constituïda el 1977 i amb implantació en tota la geografia nacional, fa les seves actuacions en matèria de desenvolupament del medi rural, conservació de la naturalesa i prestació de serveis d'emergència, originats per catàstrofes naturals o accidents climàtics, per encàrrec de les diferents administracions des de fa més de 30 anys. Les seves activitats, basades en un compromís amb el desenvolupament sostenible, tracten d'incrementar la qualitat de vida dels habitants de les zones rurals i litorals, a partir d'una explotació racional dels recursos naturals i l'ús de tecnologies modernes, eficaces i respectuoses amb el medi ambient.Accedir
 Pàgina web del Projecte CREIF:

Descarregar
 Article - Sobreesfuerzo en P.E.E.I.F.:

Descarregar
 Pòster - Estrès tèrmic i intensitat de treball del PEEIF:


"La vostra Mútua - Qualitat i Servei, 365 dies l'any"