Imagen Noticias

6 DE NOVEMBRE, ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 32/2100 QUE REGULA LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa

El dissabte 6 de novembre  passat va entrar en vigor la Llei 32/2010 per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms.

Com ja avançàvem el mes d'agost, "la cobertura de la nova protecció, és obligatòria per a tots els treballadors autònoms que tinguin coberta la protecció per contingències professionals en la data d'entrada en vigor de la Llei".

En relació amb els autònoms del Sistema Especial per als treballadors per Compte Propi Agraris, d'acord amb el que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei, la determinació del règim jurídic de la protecció queda diferida al futur desenvolupament reglamentari.

Per als treballadors autònoms que no tinguin cobertes les contingències professionals, a l'efecte de la prestació per cessament d'activitat, s'habilita un termini especial de tres mesos (del 07/11/2010 al 06/02/2011) perquè puguin optar per aquesta cobertura, amb efecte des del dia primer del mes següent a què es realitzi l'opció esmentada.


 Model de sol·licitud de la Tresoreria

 Tota la informació sobre la Llei 32/2010