Imagen Noticias

JORNADA A ZAMORA DE FRATERNIDAD MUPRESPA, TGSS I INSS, SOBRE SERVEIS I APLICACIONS WEB PER A COL·LABORADORS I MUTUALISTES.

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

La Mútua ha celebrat a Zamora, el passat 17 de març, una Jornada de presentació dels serveis i les aplicacions web de Fraternidad Muprespa per als col·laboradors i mutualistes, organitzada per la Sra. Carmen Rueda, directora provincial de Zamora.

La jornada va comptar amb una gran afluència de públic que va atendre amb gran interès totes les presentacions i en què va quedar patent l'alineament clar entre els missatges de l'extranet de la Seguretat Social i la de Fraternidad Muprespa.

Per part del Ministeri hi van participar el director provincial de la TGSS i de l'INSS Sr. José Luis Gómez Rodríguez i el responsable de xarxa Sr. Serafín Crespo González exposant la seu electrònica de la Seguretat Social.

Respecte als serveis i les aplicacions web de Fraternidad Muprespa van participar el sotsdirector gral. de Sistemes d'Informació Sr. Pedro Serrera Cobos i el director del Departament Mutual Sr. Sergi Frontons Isern. Finalment, i parlant de les noves prestacions de la MATEPSS va intervenir el Sr. Julio Santos Palacios en la seva qualitat de director de Relacions amb la Xarxa.


UBICACIÓ DE L'ESDEVENIMENT

PROGRAMA DE L'ESDEVENIMENT

"La vostra Mútua - Qualitat i Servei, 365 dies l'any"