Imagen Noticias

28 D’ABRIL DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa
  PREVENCIÓ, UNA EINA PER A LA MILLORA CONTÍNUA


Detall del cartell del 28 d&39;abril del 2011 de la Mútua Fraternidad Muprespa

COMMEMORACIÓ DEL 28 D'ABRIL

Des del 1996 els sindicats a escala mundial vénen commemorant a les víctimes dels accidents de treball i malalties professionals el dia 28 d&39;abril de cada any.

A partir de l'any 1999 i com a proposta de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, per Ordre de 30 de març de 1999, el Ministeri de Treball i Afers Socials del nostre país estableix la celebració del Dia de la Seguretat i la Salut en el Treball el 28 d'abril de cada any.

A partir de l'any 2003 l'OIT, organització internacional de caràcter tripartit, va acceptar la iniciativa de les organitzacions sindicals i la va convertir en una jornada anual a nivell mundial, promoguda per cridar l'atenció sobre els accidents i les malalties provocades per la feina, per a la seva reducció i eliminació al món.

Al voltant de l'esmentada data cents d'organitzacions a escala nacional i internacional fan declaracions, promouen diversos tipus d'actes i proposen i desenvolupen activitats, que condueixin a la reflexió de tots els ciutadans i de les institucions i organitzacions més relacionades amb el problema.

La informació i la màxima extensió de la commemoració han de complir un paper crucial en totes les activitats, ja que la intenció prioritària és arribar al nombre màxim de persones i institucions, per fomentar la preocupació i acció davant d'aquest problema i per impulsar les mesures per solucionar-ho. L&39;elecció de lemes té el propòsit de sintetitzar l&39;objectiu en un missatge que permeti la màxima eficàcia comunicativa en el resultat perseguit.

CARTELL DE FRATERNIDAD MUPRESPA PER AL 28 D'ABRIL

En un dia tan especial per a Fraternidad Muprespa com és el dia 28 d&39;abril (Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball) és important que totes les parts implicades, tant treballadors com empresaris i els diferents organismes, prenguem consciència de la necessitat d&39;usar tots els mitjans disponibles per aplicar-los en la prevenció laboral.

Treballant des del lema de l&39;OIT "Sistema de gestió de l'SST: una eina per a la millora contínua" i la necessitat de posar tots els mitjans necessaris per a la prevenció dins de l&39;entorn laboral, es crea el cartell. La temàtica i disseny del cartell de Fraternidad Muprespa per al dia 28 d&39;abril per a aquest any 2011 s&39;ha format a partir del lema "Prevenció, una eina per a la millora contínua". Per transmetre aquesta idea es va decidir donar color a una persona i presència al seu cervell, on aquest ha estat substituït per la paraula "Prevenció", que crida especialment l&39;atenció de l&39;espectador. Ha estat d&39;aquesta manera tan simple, visualment, i pretenem que també original, com s&39;ha volgut plasmar la importància de l&39;ús de la prevenció com una eina indispensable i de millora continuada. El cartell situa la prevenció al nivell de l&39;eina més important de què disposa la humanitat, el cervell com a eina de millora contínua i, per similitud, la prevenció es converteix en l&39;esmentada eina.

La prevenció passa a ser una part del que denominarem esquema corporal, el nostre cervell percep les eines com a part del propi cos, en donar-los ús, i el cartell ens transmet la idea de la unió necessària entre prevenció-persona-eina.


Baixar
 Cartell del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball - Fraternidad Muprespa

Baixar
 Cartell oficial de l'esdeveniment OIT

Accedir
 L'Organització Internacional del Treball (OIT)

Accedir
 Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball


"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l&39;any"