Imagen Noticias

S'HA CELEBRAT A BARCELONA UNA JORNADA DIVULGATIVA DE FRATERNIDAD MUPRESPA I SPFM

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

En el marc del nostre compromís de promoure la prevenció de riscos laborals, el passat 27 d'abril es va celebrar a l'aula de formació de la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa de Barcelona una Jornada Informativa Conjunta sobre el RD 404/2010, que estableix un sistema de reducció en les cotitzacions per contingències professionals (bonificació) i sobre el RD 337/2010,que modifica el Reglament dels serveis de prevenció, així com sobre la Instrucció 1/2011 de la Generalitat de Catalunya.

La jornada va ser presentada i moderada pel Sr. Jordi Batalla Canyelles, director provincial de Barcelona, i hi va participar inicialment la Sra. Anna Condeminas Riembau, tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals, que va explicar els requisits necessaris per sol·licitar les bonificacions, resolent dubtes i qüestions, i incidint en l'ús de la nostra extranet com a eina que facilita la tramitació de la bonificació. A continuació, el Sr. Jaime Melia Avia, director territorial de la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa, va comentar els continguts més significatius del RD 337/2010, els canvis que això genera en el marc d'actuació dels serveis de prevenció constituïts actualment, i els avantatges que ofereix SPFM versus la competència.

A la jornada van assistir molts col·laboradors i empreses, que van participar activament durant tota la sessió. A tots els assistents se'ls va fer lliurament de documentació relativa a la Campanya Bonus 2011, a la nostra extranet i als serveis oferts per la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa.

En acabar la jornada es va agrair l'assistència i participació, oferint la nostra col·laboració i servei als assistents i obrint l'oportunitat a noves sessions informatives.


"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"