Imagen Noticias

S'HA CELEBRAT A GIJÓN UNA JORNADA INFORMATIVA SOBRE L'EXPOSICIÓ TREBALL I SALUT: DES DE LA PROTECCIÓ A LA PREVENCIÓ

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

Dins de les activitats realitzades entorn de l'exposició, Treball i Salut: des de la protecció a la prevenció, el passat dia tres de maig, a la Laboral de Gijón; Ciutat de la Cultura, es va celebrar una jornada informativa que va comptar amb la presència de:

el Sr. Pedro Fernandez Castaño, Director provincial de Fraternidad Muprespa a Astúries , que va presentar l'acte i va glossar, entre altres aspectes, els relatius al compromís de la Mútua amb la Prevenció de Riscos Laborals i els nombrosos aspectes relatius a les activitats que de cara a les empreses i treballadors associats s'estan realitzant, així com els estudis que des de la perspectiva estadística i epidemiològica es realitzen, coordinant estratègies, desenvolupant programes de prevenció, identificant riscos i fomentant la promoció de la salut del treballador, identificant les possibles alteracions en relació amb els riscos inherents al lloc de treball.

el Sr. Antonio González Fernández, Director General de Treball, Seguretat Laboral i Ocupació, va centrar la seva intervenció en l'excel·lent exposició que aquests dies podem contemplar a l'Església de La Laboral i la contribució que aquesta aporta en la lluita contra la sinistralitat.

el Sr. Alejandro Cabrero Díaz, Cap de la Unitat Especialitzada de Seguretat i Salut Laboral de la Inspecció de Treball i Seguretat Social d'Astúries, va exposar els diversos aspectes de la normativa actual i la intervenció de la Inspecció de Treball, així com els plans i programes d'actuació per a l'any 2011, sempre des del compromís de reducció de la sinistralitat.

La Sra. Esther Alonso Rodriguez, Secretària de Salut Laboral de l'UGT d'Astúries, va tancar l'acte recordant la importància d'una lluita real contra la sinistralitat que no fos exclusivament documentalista, basant-se en actuacions més fermes per part de l'administració i compromeses pel que fa als empresaris."La seva Mútua - Qualitat i Servei, 365 dies a l'any"