Imagen Noticias

S'HA CELEBRAT UNA JORNADA PER A COL·LABORADORS I EMPRESES A GIRONA

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

El passat dimecres, 11 de maig, Fraternidad Muprespa va organitzar una Jornada Informativa per a Empreses i Col·laboradors de la província de Girona.

La jornada va ser presentada i clausurada per la Sra. Mari Àngels Bautista, Directora Provincial a Girona, que va agrair la presència de tots els assistents i que va emfatitzar el compromís de proximitat que té Fraternidad-Muprespa amb les seves empreses i col·laboradors. També va informar de la importància que té per a la mútua la recent posada en marxa del seu Pla Estratègic.

Com a ponents comptem amb la presència del Sr. Julio Santos, Director del Departament de Relacions amb la Xarxa, el qual va informar sobre les prestacions per risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, cessació d'activitat dels treballadors autònoms i, finalment, la prestació per cura de menors afectats per càncer o malaltia greu.

Seguidament, la Sra. Dolors Guix, Directora Provincial de Societat de Prevenció de Fraternidad-Muprespa, va explicar els nous requisits dels serveis de prevenció aliens (RD337/2010) i les opcions per a la prevenció d'autònoms i subcontractats.

Finalment, va tornar a intervenir el Sr. Julio Santos, el qual va exposar les característiques i avantatges que ofereix l'Extranet de Fraternidad Muprespa als nostres Col·laboradors i Empreses.

La jornada va comptar amb la presència del Sr. Carlos Luis Sáez, Director Territorial de Fraternidad Muprespa.


"La vostra mútua - Qualitat i Servei, 365 dies l'any"