Imagen Noticias

S’HA CELEBRAT A LUGO UNA JORNADA DIVULGATIVA AMB LA PARTICIPACIÓ DE L’INSS, TGSS I LA MÚTUA FRATERNIDAD MUPRESPA

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

Ahir 16 de juny Fraternidad Muprespa va celebrar a Lugo una jornada per a empreses i col·laboradors amb la col·laboració de l'INSS i la TGSS.

La seva obertura va ser a càrrec del Sr. Juan Carlos González Santín, director provincial de l'INSS i la TGSS, fent referència a la importància de les mútues com un element més de l'entramat de la Seguretat Social, i va centrar la seva ponència en el present i futur dels serveis electrònics, a fi que el ciutadà pugui fer totes les gestions amb l'INSS i la TGSS des de casa.

Pedro Serrera Cobos, subdirector general de Sistemes d'Informació de Fraternidad Muprespa, va fer una exposició dels recursos, mitjans i objectius de Fraternidad Muprespa com a mútua de referència al sector, fent menció al Pla estratègic corporatiu, LOPD, certificacions de serveis, etc. Va voler ressaltar que la nostra extranet es nodreix i creix amb les aportacions que totes les empreses, assessories i autònoms aporten i els va parlar sobre el que aquests serveis els agilitarien les gestions amb la mútua.

La subdirectora de Gestió Recaptadora de la TGSS, Olga Campelo López, va fer una exposició per la història de com es va crear i va evolucionar la pàgina web de la Seguretat Social fins al dia d'avui, on és considerada una de les 20 millors pàgines que hi ha a Espanya, ressaltant la seva facilitat d'accés per a persones amb minusvalideses i que es pugui veure en set idiomes, i seguidament ens va presentar el nou format de la pàgina que tenen des del dia 15 de juny. També va fer referència a l'aula de la Seguretat Social.

Eladio Sández Fernández, responsable de la Unitat d'Atenció a l'Usuari del Sistema Xarxa de la TGSS, va fer un recorregut des de l'any 1995 fins al 2011 ressaltant que la província de Lugo ha estat i continua sent líder en la utilització dels serveis electrònics.

El cap de Coordinació del Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social «CAISS» de l'INSS, José Manuel González Alves, va fer una explicació dels diferents tipus de prestacions que es poden sol·licitar a través de la pàgina web tant de manera personal com a través del Col·legi de Graduats Socials.

Julio Santos Palacios, director del Departament de Relacions amb la Xarxa de Fraternidad Muprespa, va centrar la seva intervenció en la presentació dels nous serveis que pretenem llançar a la Mútua pròximament, animant els assistents a donar-se d'alta en els serveis extranet del nostre web i sol·licitar els serveis del nostre personal per a qualsevol dubte que tinguin.

El director provincial de Fraternidad Muprespa a Lugo, José Luis Sánchez Jato, va clausurar l'acte fent també referència al Pla estratègic corporatiu que ha marcat una nova línia d'actuació a Fraternidad Muprespa, on ens hem proposat ser la mútua de referència al sector, buscant l'excel·lència en el servei i atenció a les nostres empreses i mutualistes. Va aprofitar per agrair a ponents i assistents l'haver col·laborat en l'èxit de la jornada i els va citar per a futures jornades.


«La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any»