Imagen Noticias

FRATERNIDAD MUPRESPA CELEBRA LA SEVA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

Ahir, dia  27 de juliol, es va celebrar a Madrid la Junta General Ordinària de Fraternidad Muprespa en la qual s'han aprovat els comptes i la memòria anuals corresponents a l'exercici 2010, acompanyats de l'informe d'auditoria de la Intervenció General de la Seguretat Social.

Durant la celebració de la Junta General, que va tenir lloc a l'Hospital Central de Fraternidad Muprespa a Madrid, el president de la nostra entitat, Carlos Espinosa de los Monteros , que va estar acompanyat pel director general Carlos Aranda, va assenyalar que malgrat la difícil conjuntura econòmica actual, Fraternidad Muprespa es troba en una situació financera molt sòlida, ja que en l'exercici 2010 ha incrementat més d'un 33% els seus resultats respecte dels de l'any anterior.

Malgrat que les mútues d'accidents de treball han hagut de fer front a una nova reducció dels seus ingressos motivada per la disminució de l'afiliació a la Seguretat Social, la minoració de les tarifes d'accidents de treball i malalties professionals, i que a més s'han vist afectades per les limitacions pressupostàries a què han estat sotmeses per la seva vinculació al sector públic, els resultats de Fraternidad Muprespa en l'exercici 2010 han estat satisfactoris, ja que els fons propis de l'entitat, a 31 de desembre del 2010 (Patrimoni de la Seguretat Social), ascendien a 437,87 milions d'euros, i les provisions per a contingències en tramitació a 71,8  milions, xifres que donen una idea del grau de solvència de la nostra entitat.

Els ingressos totals de la Mútua en l'exercici 2010, corresponents a la gestió del Patrimoni de la Seguretat Social, van ascendir a 978,73 milions d'euros.

  


«La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any»