Imagen Noticias

ALTES I BAIXES D'AUTÒNOMS A TRAVÉS DEL SISTEMA XARXA

Publicacions
Autor
Fraternidad-Muprespa

A fi d'agilitar la gestió que s'ofereix als usuaris del Sistema RED de la TGSS, en l'àmbit d'Afiliació, s'ha inclòs un nou servei que permetrà realitzar els tràmits d'altes i baixes en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) a través del Sistema RED.

Els autoritzats al Sistema RED podran anotar, a través de la modalitat en línia, tant els moviments d'alta com de baixa en el RETA.

Per a la tramitació d'altes o baixes per aquest sistema s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

  • El responsable de les dades transmeses serà l'autoritzat RED, qui haurà de disposar de la documentació que justifica la sol·licitud formulada.
  • Serà imprescindible que l'autoritzat al Sistema RED que vagi a realitzar els tràmits tingui assignat a la seva autorització el NAF del treballador autònom, per a la qual cosa haurà de presentar els models FR.103 i FR.104, segons correspongui. 

MODEL FR.103 - Autorització representació sistema RED

MODEL FR.104 - SOL·LICITUD ASSIGNACIÓ-RESCISSIÓ NAF

NOTÍCIES RED - Butlletí 2011 08
 
«La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any»