Imagen Noticias

PRÒXIMA CELEBRACIÓ D’UNA JORNADA SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A SANTANDER, SEU ACTUAL DE L’EXPOSICIÓ TREBALL I SALUT. DES DE LA PROTECCIÓ A LA PREVENCIÓ

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa
 

El pròxim dia 18 de novembre a les 09.30 h es celebrarà una jornada sobre prevenció de riscos laborals entorn de l'exposició "Treball i Salut. Des de la protecció a la prevenció" organitzada per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, la Fundació Largo Caballero, i la Mútua Fraternidad Muprespa.

El lloc de l'enclavament és el Saló d'actes de la Biblioteca Central de Cantàbria, c. Ruiz de Alda, 19 - 39009 de Santander.
 
La inauguració de la jornada serà a càrrec de la Sra. Cristina Mazas,  Consellera d'Economia, Hisenda i Ocupació del Govern de Cantàbria, el Sr. Jesús Pérez Martínez, president de la Fundació Francisco Largo Caballero, la Sra. Natalia Fernández Laviada, subdirectora general d'Organització i Xarxa de Fraternidad Muprespa, i la Sra. Marisa Rufino, secretària confederal de Salut Laboral d'UGT.

La conferència "La realitat de l'actuació preventiva en l'empresa espanyola" la realitzarà el comissari de l'exposició, el Sr. Emili Castejón Vilella.

Posteriorment hi haurà una taula rodona amb el tema "El delegat de prevenció de riscos laborals: facultats, drets i deures"  moderada pel director de l'Institut Càntabre de Seguretat i Salut en el Treball, el Sr. Amalio Sánchez Grande, amb la participació del Sr. Miguel Ángel Gálvez, cap provincial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la Sra. Conchita González Puerta del Dpt. de Relacions Laborals. Servei d'Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals. CEOE - CEPYME Cantàbria, el Sr. Gabriel Pérez Serrano, director territorial de la Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa, i el Sr. José Luis Hernando de las Heras, secretari d'Acció Sindical d'UGT-Cantàbria.

La clausura serà realitzada per la Sra. Rosa María del Castillo, directora general de Treball de Cantàbria, la Sra. María Jesús Cedrún, secretària general d'UGT-Cantàbria, i el Sr. Cándido Méndez, secretari general d'UGT.


 PROGRAMA - JORNADA SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 
  EXPOSICIÓ - TREBALL I SALUT: DES DE LA PROTECCIÓ A LA PREVENCIÓ


"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"