Imagen Noticias

CLAUSURA A SANTANDER DE L'EXPOSICIÓ ITINERANT "TREBALL I SALUT. DES DE LA PROTECCIÓ A LA PREVENCIÓ"

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa
 

Divendres passat es va clausurar a Santander l'exposició "Treball i salut. Des de la protecció a la prevenció", en la qual han col·laborat junt amb la Fundació Largo Caballero, la Mútua Fraternidad Muprespa  i l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

L'exposició, que va iniciar la seva etapa a Albacete per l'octubre del 2010, ha recorregut sis ciutats (Albacete, Bilbao, Lleó, Gijón, Salamanca i Santander) de cinc comunitats autònomes diferents, i ha mostrat en les seves itineràncies 286 documents, 71 objectes i 129 fotografies.

Sens dubte, s'ha tractat d'una exposició pionera per la quantitat de testimonis històrics de procedència variada relacionats amb la història del treball, la salut a Espanya, els moviments socials, els canvis legislatius i les condicions laborals que s'han sofert al país des del 1900. Un exercici didàctic sobre el desenvolupament industrial, productiu i laboral -en tots els seus aspectes- al llarg dels segles. Per això, aquesta exposició ha estat un referent per a centres formatius, professionals i experts de les matèries exposades aquí, tècnics de l'àmbit sanitari, de la prevenció i dels moviments socials.

La clausura, d'acord amb la trajectòria que ha tingut l'exposició, va tenir un gran aforament. En l'esmentat acte van intervenir, entre d'altres: la Sra. Cristina Mazas, consellera d'Economia, Hisenda i Ocupació del Govern de Cantàbria, el Sr. Jesús Pérez Martínez, president de la Fundació Francisco Largo Caballero, la Sra. Natalia Fernández Laviada, subdirectora general d'Organització i Xarxa de Fraternidad Muprespa, i la Sra. Marisa Rufino, secretària de Salut Laboral d'UGT.

El comissari de l'exposició, el Sr. Emili Castejón Vilella, va pronunciar una interessant conferència sobre "La realitat de l'actuació preventiva en l'empresa espanyola".

Van participar en una animada taula rodona el Sr. Miguel Ángel Gálvez, cap provincial de la Inspecció de Treball i SS, la Sra. Conchita González Puerta, CEOE-CEPYME de Cantàbria, el Sr. Gabriel Pérez, director territorial de la Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa, el Sr. José Luis Hernando de las Heras, secretari d'Acció Sindical d'UGT, i el  Sr. Amalio Sánchez Grande, director de l'Institut Càntabre de Seguretat i Salut en el Treball.

Van posar punt final a l'etapa de l'exposició la Sra. Rosa M. del Castillo, directora general de Treball de Cantàbria, la Sra. M. Jesús Cedrún, secretària general d'UGT-Cantàbria, i el Sr. Cándido Méndez, secretari general d'UGT.


  EXPOSICIÓ - TREBALL I SALUT. DES DE LA PROTECCIÓ A LA PREVENCIÓ


"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"