Imagen Noticias

S'HA CELEBRAT A MADRID UNA JORNADA INFORMATIVA SOBRE ELS ASPECTES DE SEGURETAT SOCIAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LA NOVA LLEI DE JURISDICCIÓ SOCIAL

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

CONVENI DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ENTRE MÚTUES

 
FRATERNIDAD MUPRESPA I ASEPEYO
logotip d'Asepeyo

La Mútua Fraternidad Muprespa i Asepeyo han subscrit un concert de col·laboració que té per objectiu oferir una cobertura sanitària millor als treballadors de les més de 644.000 empreses associades a les dues mútues.

Aquest conveni, aprovat el 6 de juliol passat pel Ministeri de Treball i Immigració, permetrà prioritzar la dispensació sanitària amb els mitjans propis dels quals disposen les dues entitats i optimitzar la gestió de recursos públics mitjançant la posada en comú de mitjans i serveis

Els treballadors afiliats a les dues mútues, més de 3.800.000, es podran beneficiar de la prestació sanitària que ofereixen les dues entitats, la qual es basarà fonamentalment en raons de proximitat. Aquest fet suposarà apropar l'activitat assistencial a l'usuari final per aconseguir la seva plena recuperació, de manera que li oferirà un servei més eficaç, i també reduir els costos sanitaris derivats de la sinistralitat laboral.

La implantació d'aquest conveni es farà de manera gradual, i repercutirà en tota la xarxa assistencial d'ambdues mútues, que s'estén a escala nacional. Les dues entitats sumen 276 instal·lacions, entre centres assistencials, hospitals i centres de rehabilitació, i posaran a disposició dels treballadors afiliats tots els seus mitjans assistencials: l'assistència hospitalària, ambulatòria i recuperadora per a la prestació mèdica per accidents laborals i malalties professionals.

Aquest concert segueix la voluntat del Ministeri de Treball i Immigració, que sol·licita a les mútues que prioritzin la dispensació de l'assistència sanitària amb mitjans propis o a través de concerts amb altres mútues.

 
FRATERNIDAD MUPRESPA I MUTUA UNIVERSAL
logotip de Mutua Universal

La Mútua Fraternidad Muprespa i Mutua Universal han signat un acord, aprovat pel MTIN el 7 de febrer passat,

per a la utilització de centres assistencials allà on Fraternidad Muprespa no disposi de centre assistencial propi.

D'aquesta manera els treballadors associats a les dues mútues, en cas de patir un accident laboral, podran anar tant als nostres centres assistencials com als centres de la Mutua Universal que consten tots a: http://www.fraternidad.com/centros.

Els tràmits que s'hagin de mantenir amb l'empresa del treballador accidentat seran duts a terme sempre per la mútua amb la qual l'empresa estigui associada. Aquest conveni entrarà en vigor amb data 1 de març de 2011.

Continuem treballant així en la línia que proposa el Ministeri de Treball i Immigració d'optimitzar els recursos propis de les mútues mitjançant acords de col·laboració per a la dispensació de l'assistència sanitària.

 
FRATERNIDAD MUPRESPA I MÚTUA CESMA
logotip de Cesma

Fraternidad Muprespa i Asepeyo han subscrit un concert de col·laboració d'assistència sanitària amb la Mútua Cesma,

amb l'objectiu d'oferir una millor cobertura sanitària als treballadors de les empreses associades a les dues mútues a Ceuta.

Aquest concert, subscrit per les tres mútues i autoritzat pel Ministeri de Treball i Immigració, permet la dispensació sanitària dels treballadors afiliats a Fraternidad Muprespa  i Asepeyo amb els mitjans propis dels quals disposa la Mútua Cesma a la ciutat de Ceuta.

El centre assistencial on poden acudir els treballadors afiliats a aquestes mútues és:

  • Centre assistencial de CESMA a Ceuta
    Av. Nuestra Sra. de Otero, s/n.

    Telèfon: 956 522 944
    Horari: de 8 a 20
 
FRATERNIDAD MUPRESPA i IBERMUTUAMUR
logotip d'Ibermutuamur

Fraternidad Muprespa i Ibermutuamur han signat un conveni de cooperació en matèria d'assistència sanitària

per a la recíproca prestació, a determinades instal·lacions pròpies de les dues entitats, als treballadors protegits per contingències professionals de les esmentades mútues.

En virtut de l'acord signat, els treballadors assegurats amb Fraternidad Muprespa  podran ser atesos als centres d'Ibermutuamur recollits en la nostra aplicació Xarxa de centres http://www.fraternidad.com/centros.