Imagen Noticias

LA MÚTUA FRATERNIDAD MUPRESPA HA CELEBRAT A BADAJOZ UNA JORNADA SOBRE LA INTEGRACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS RÈGIMS AGRÍCOLES I ...

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

La Mútua Fraternidad Muprespa va celebrar el 9 de maig passat a la sala de formació del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Badajoz una jornada informativa sobre "La integració en el règim general de la Seguretat Social dels règims agrícoles i mestresses de casa".

El president de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Badajoz, el Sr. José Manuel Giraldo, va fer l'obertura de la jornada, que va prosseguir amb la intervenció de l'Il·lm. Sr. President de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura.

L'acte va continuar amb la ponència del Sr. Manuel Manzano Martín-Romo, a la qual es van sumar els presents amb la seva participació mitjançant precs i preguntes, atès l'interès que va suscitar l'esmentada ponència en el públic.

Van assistir a la jornada la Il·lma. Sra. Alicia Cano Murillo, magistrada de la Sala Social Del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura, i el Sr. Antonio Navarro, delegat de la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa.

Va clausurar la jornada el Sr. José Gallego González, director provincial de Fraternidad Muprespa de Badajoz, que va agrair a tots els presents la seva assistència a l'esdeveniment, al Col·legi de Graduats Socials la seva disposició per a l'organització de la jornada, i va assenyalar el compromís de convertir-nos en la Mútua de referència.