Imagen Noticias

LA MÚTUA FRATERNIDAD MUPRESPA I LA UNIVERSITAT DE MÀLAGA HAN SUBSCRIT UN ACORD DE COL·LABORACIÓ

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

L'acord de col·laboració consisteix en la dotació de complement pràctic per als estudiants que cursin estudis en la disciplina de Dret del Treball i Seguretat Social.

L'objectiu és oferir als assistents un afegit didàctic basat en l'aprenentatge de tasques, dinàmiques de funcionament, competències i gestions que exerceix la Mútua Fraternidad Muprespa.

Aquesta experiència serà molt enriquidora per als alumnes, tant pels coneixements apresos com pel contacte amb la realitat de les mútues d'accidents de treball en ser entitats col·laboradores de la Seguretat Social, amb les peculiaritats que això implica i la diversitat en la gestió davant l'empresa privada.

L'esmentada formació estarà en tot moment coordinada amb la direcció del Departament de Dret del Treball i Seguretat Social de la Facultat de Dret de la Universitat de Màlaga.

L'Excma. Sra. Adelaida de la Calle Martín, Rectora Magnífica de la Universitat de Màlaga i presidenta de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles, i el Sr. Carlos Aranda Martín, director gerent de la Mútua d'Accidents de Treball Fraternidad Muprespa, manifesten el seu grat i compromís amb la formació, alhora que auguren un reeixit aprofitament per part dels alumnes assistents.


"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"