Imagen Noticias

28 D'ABRIL DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I SALUT A LA FEINA: PREVENCIÓ DE MALALTIES PROFESSIONALS

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa
 

Cartell de 28 d''abril del 2013 de la mútua Fraternidad-Muprespa

COMMEMORACIÓ DEL 28 D''ABRIL

Des del 1996, els sindicats a escala mundial commemoren les víctimes dels accidents de treball i malalties professionals el dia 28 d''abril de cada any.

A partir de l''any 1999, i com a proposta de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, per Ordre de 30 de març de 1999, el Ministeri de Treball i Seguretat Social del nostre país estableix la celebració del Dia de la Seguretat i la Salut en el Treball el 28 d''abril de cada any.

A partir de l''any 2003 l''OIT, organització internacional de caràcter tripartit, va acceptar la iniciativa de les organitzacions sindicals i la va convertir en una jornada anual a escala mundial promoguda per cridar l''atenció sobre els accidents i les malalties provocades pel treball, per a la seva reducció i eliminació al món.

Al voltant d''aquesta data centenars d''organitzacions a escala nacional i internacional fan declaracions, promouen diversos tipus d''actes i proposen i desenvolupen activitats que condueixin a la reflexió de tots els ciutadans, les institucions i les organitzacions més relacionades amb el problema.

La informació i l''extensió màxima de la commemoració han de complir un paper crucial en totes les activitats, ja que la intenció prioritària és arribar al màxim nombre de persones i institucions per fomentar la preocupació i l''acció enfront d''aquest problema i per impulsar les mesures per solucionar-ho. L''elecció de lemes té el propòsit de sintetitzar l''objectiu en un missatge que permeti la màxima eficàcia comunicativa en el resultat perseguit.

CARTELL DE FRATERNIDAD-MUPRESPA PER AL 28 D''ABRIL

Aquest any l'Organització Internacional del Treball es centra en la PREVENCIÓ DE MALALTIES PROFESSIONALS, i cita els governs, els ocupadors i els treballadors i les seves organitzacions a col·laborar en el desenvolupament i en la implementació de polítiques i estratègies nacionals destinades a prevenir les malalties professionals.

Una malaltia professional és aquella malaltia que es contreu com a resultat de la feina efectuada i provocada per l'acció dels elements o substàncies i en les activitats especificades per llei.

Les malalties professionals no són producte de la fatalitat ni depenen de la fortalesa de les persones, com hem volgut representar al cartell. Ans al contrari, hi ha causes que les provoquen, que es coneixen i que estan regulades. Per això és possible evitar-les.

L'avaluació de riscos del lloc de treball és l'element essencial per a fer-ho. Si els resultats de l'avaluació posen de manifest situacions de risc, l'empresari ha de realitzar aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos.

Si apareguessin indicis que les mesures de prevenció resulten insuficients o si això es detecta en els reconeixements mèdics resultat de la vigilància de la salut, l'empresari n'haurà de dur a terme una investigació a fi de detectar les causes i novament posar-hi mesures per evitar-les.


"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l''any"