PAT2003 I e-SERVEIS

Per tal de millorar el servei que Fraternitat Muprespa ofereix als seus associats, hem posat en funcionament una sèrie d'eines gratuïtes per agilitar la tramitació dels Informes d'Accident de Treball a través del Sistema Delt@ o el Portal CoNTA (només Catalunya) i establir una via àgil de comunicació entre la mútua i els seus associats: L'aplicació PAT2003 i els e-Serveis.

logo EPAT L'aplicació PAT2003, que es pot descarregar gratuïtament des d'aquesta web, s'ha d'instal·lar en un PC per a la seva utilització. Una vegada instal·lat, el programa li facilitarà l'emplenament off-line (sense estar connectat a Internet) de Comunicats d'Accident de Treball i li donarà l'opció de generar remeses exportables a Delt@ o a CoNTA.

Avantatges de l'aplicació PAT2003:

  • Enregistrament parcial de Comunicats dAccident Laboral.
  • Càrrega automàtica de les dades del Centre de Treball.
  • Generació de remeses exportables a Delt@/CoNTA.
  • Actualització automàtica de versions.
  • Obertura de fitxers associats a l'e-Servei ePAT.
  • Per instal·lar l'aplicació completa o actualitzar-la des d'una versió anterior, accedeixi a la pàgina de descàrregues de l'aplicació.

e-Serveis

Fraternitat Muprespa ofereix una sèrie de serveis de notificació electrònica, gratuïts per als seus mutualistes, orientats a agilitar la tramitació dels Informes d'Accident de Treball a través del Sistema Delt@ o el Portal CoNTA (només Catalunya) i establir una via àgil de comunicació entre la mútua i els seus associats.

Els e-Serveis disponibles en l'actualitat són: eVSA, ePAT, ePEP, ePMA, eRSB i ePSB. Els serveis ePAT i eRSB consisteixen en la tramesa al mutualista d'un PAT electrònic (ePAT) i RSB electrònica (eRSB), que facilita enormement l'emplenament dels Informes d'Accident de Treball amb les aplicacions PAT2003 i RSB2003.

Pot obtenir més informació sobre els nostres e-Serveis i, si és mutualista, subscriure-s'hi, cal accedir a la pàgina de subscripció als e-Serveis, o posar-se en contacte telefònic amb el nostre Centre de Contacte, al 91 418 32 40.

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0