Secretaria d'Estat de la Seguretat Social

Òrgan que depèn del Ministeri de Treball i Afers Socials i al qual correspon la direcció superior i el control de la gestió de les entitats col·laboradores (MATEPSS) i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.