Fraternidad-Muprespa Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001

Seguretat i salut a la Feina OHSAS 18001

Fraternidad-Muprespa disposa d'un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut a la Feina (SGSST) certificat d'acord amb la norma OHSAS 18001-2007; atorgat per AUDELCO, AUDITORIA DE RISCOS LABORALS, empresa acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) per a la certificació de sistemes de gestió de la seguretat i la salut a la feina (OHSAS 18001). La superació de la corresponent auditoria de certificació i el compliment dels requisits establerts en el procediment de certificació d'AUDELCO, representa l'emissió del certificat de conformitat i el dret d'ús d'Empresa Certificada.

L'obtenció d'aquest certificat mostra el compromís de la Direcció de la Mútua amb la seguretat i la salut a la feina dels seus treballadors dins de la línia de millora contínua, tal com queda reflectit a la Política de Seguretat i Salut a la Feina de Fraternidad-Muprespa.

OHSAS 18001

Els centres de treball inclosos en l'àmbit de certificació (SA04) són: Serveis centrals (pl. Cánovas del Castillo, San Agustín, Cervantes i Av. de Burgos) i els centres de xarxa: José Abascal (Madrid); Pinto (Madrid), Móstoles (Madrid); Torrejón (Madrid); Valladolid; Santander; Girona; Granada; Motril (Granada); Sevilla, Alcalá de Guadaira (Sevilla); Osuna (Sevilla); Bilbao, Voltor (Biscaia) i Derio (Biscaia). Progressivament l'anirem ampliant a la resta de centres de la xarxa. Aquest certificat de SGSST està completament integrat dins del Sistema de Gestió General ja implantat en la Mútua.

Fraternidad-Muprespa està plenament conscienciada amb la importància de facilitar i millorar la qualitat dels serveis prestats pel nostre Servei de Prevenció Propi, així com de garantir i consolidar la seguretat i la salut dels nostres treballadors.