TC1 (Tresoreria Cotització 1)

Butlletí de cotització a la Seguretat Social en el qual s’inclouen les dades globals de cotització pels diversos conceptes i per al període que s’hi especifiqui.