TC2 (Tresoreria Cotització 2)

Butlletí de cotització a la Seguretat Social en el qual s’inclou la relació nominal de treballadors, les seves bases de cotització i deduccions o compensacions aplicables.