Imagen Noticias

LANEKO GAIXOTASUNEN GAINEKO GIZARTE SEGURANTZAREN KOADRO BERRIA

Normativa
Autor
B.O.E.

2006ko azaroaren 10eko 1299/06 ERREGE DEKRETUA, Gizarte Segurantzaren sisteman laneko gaixotasunak onartzen dituena, eta horiek jakinarazteko eta erregistratzeko irizpideak ezartzen dituena.

Gobernuak, sindikatu taldeek eta enpresa erakundeek 2004ko uztailean sinatutako Gizarte Elkarrizketarako Deklarazioak arlo soziolaboraleko lehentasun nagusiak ezarri zituen; horien artean garrantzia handiena Gizarte Segurantzaren sistemari ematen zaio.

Goian aipatutako sinatzaileek 2006ko uztailaren 13an Gizarte Segurantzaren inguruko neurriak biltzen zituen akordioa sinatu zuten. Bertan, laneko gaixotasunen zerrenda berria onartu zen 2003ko irailaren 19ko Europako Batzordeko 2003/670/CE gomendioari jarraiki (Europako laneko gaixotasunen inguruko zerrenda biltzen du). Hala, indarrean dagoen zerrenda egungo ekoizpen errealitatera moldatuko da, baita ekoizpen prozesu berrietara eta antolaketa prozesu berrietara ere. Era berean, jakinarazpen eta erregistro sistema aldatzea hitzartu zen. Hala, isilpean zeuden laneko gaixotasunak argitara azalduko dira eta gaixotasun horien infradeklarazioa saihestuko da.

Akordio horien alderdi nagusiak ondokoak dira:

  • 1- Laneko gaixotasun talde berria eta gaixotasun zerrenda osagarria onartu.
  • 2- Egun indarrean dagoen laneko gaixotasunen tramitea hasteko mekanismoaren aldaketa. Hona hemen aldaketen nondik norakoak: Laneko gertakizunak bere gain hartzen dituen erakunde kudeatzaileak edo laguntzaileak dagokion laneko gaixotasunen partea eta izapideak egin beharko ditu, erabilera eta garapen xedapenetan azaltzen denaren arabera. Gainera, enpresak erakunde kudeatzaileari edo laguntzaileari bere esku dagoen informazioa eman beharko dio aurreko atalean aipatutako partea egin ahal izateko hala eskatzen badio.
  • 3- Laneko gaixotasunen artean sailkatuko diren gaixotasunei buruzko jakinarazpena. Osasun Sistema Nazionaleko sendagileek, beren laneko ekintzen barruan, 1. eranskinean dagoen gaixotasunen artean baten bat laneko gaixotasunen artean sailka daitekeela uste izango balute, edo 2. eranskinean azaltzen dena eta sendagileen ustez lanean sortua izan dela usteko balute, jakinarazi egingo lukete behar dituen ondorioak izan ditzan.
Hustu GIZARTE SEGURANTZAREN LANEKO GAIXOTASUNEN KOADRO BERRIA.