Imagen Noticias

GIZARTE SEGURANTZARI, LANGABEZIARI, SOLDATAK BERMATZEKO FUNTSARI ETA LANBIDE HEZIKETARI KOTIZATZEKO ARAUAK

Normativa
Autor
Presidentetzaren Ministerioa, BOE.

Urtarrilaren 28ko Estatuko Aldizkari Ofizialean urtarrilaren 22ko TAS/76/2008 AGINDUA argitaratu zuten. Haren bidez, Gizarte Segurantzako, Langabeziko, Soldatak Bermatzeko Funtseko eta Lanbide Heziketako kotizazio arauak zehazten dira. Kotizazio arau horiek abenduaren 26ko 51/2007 Legean daude, 2008ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoan.

Deskarga ezazu hemen dokumentu ofiziala.