Konfidentzialtasuna

Pertsonen intimitate eskubidea babeste aldera, datuak konfidentzialak dira, Konstituzioaren 18.artikuluan hala adierazita dago. Konfidentzialtasun arauek datuak era egokian erabiltzen direla eta datuen egiazkotasuna bermatu behar dute.