Kotizazio mota

Kotizazio oinarriaren gainean aplikatutako ehunekoa, Gizarte Segurantzan sartu beharreko kopurua edo kuota zehazten du.