RED sistema

Datuen igorpen elektronikoa; enpresen izen emateen, afiliazioen, langileen alten eta bajen inguruko datuen igorpena ahalbidetzen du, baita horretarako finkatutako xedapenekin bat datorren bitarteko elektronikoen, informatikoen eta telematikoen bidezko diru-bilketa eta kotizazioa ere.