TC2 (Diruzaintza Kotizazio 2)

Langileen izenak, kotizazio oinarriak eta kenkari eta konpentsazio aplikagarriak biltzen dituen Gizarte Segurantzako Kotizazio Buletina.