Autoaseguradora

Empresa que foi autorizada pola autoridade competente para que sexa ela mesma a que se proporcione os servizos requiridos pola IT (incapacidade laboral) de AT (accidentes de traballo). As empresas autoaseguradoras descóntanse dos seus pagamentos á Seguridade Social a cantidade correspondente a IT de AT.