Páginas25 resultados en total

A seguinte aplicación permítelle calcular persoalmente e de xeito autónomo a prima para a cotización á Seguridade Social en concepto de coberturas por continxencias comúns, continxencia profesional e cesamento da actividade (CATA) para o Réxime Especial de Traballadores Autónomos ( RETA ) e o Sistem...

Sistema de notificacións a través de correo electrónico, e previa subscrición, grazas ao cal a súa empresa pode aforrar tempo e evitar atrasos na realización dos seus trámites coa mutua ou outros organismos públicos. eVSA (Volante Solicitude de Asistencia) ePAT (Parte de Accidente de Traballo) ePEP...

Para poder dar trámite administrativo ao parte de enfermidade profesional, debe cubrir todos os campos sinalados con asterisco que conforman o formulario e aceptar a cláusula de protección de datos. Cómpre recordarlle que nos ten que remitir este formulario cuberto nos seguintes cinco días hábiles á...

Para poder dar trámite administrativo ao parte de enfermidade profesional, debe cubrir todos os campos sinalados con asterisco que conforman o formulario e aceptar a cláusula de protección de datos. Cómpre recordarlle que nos ten que remitir este formulario cuberto, no prazo de tres días hábiles, á...

A seguinte aplicación permítelle calcular persoalmente e de xeito autónomo a prima para a cotización á Seguridade Social en concepto de coberturas por continxencias comúns, continxencia profesional e cesamento da actividade (CATA) para o Réxime Especial de Traballadores Autónomos ( RETA ) e o Sistem...

A Lei Xeral da Seguridade Social define a enfermidade profesional nos seguintes termos: “Entenderase por enfermidade profesional a contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen no cadro que se aprobe polas disposicións de aplicación e desenvolveme...

Pode presentar a cédula de asistencia coa que pode informar a súa vontade de asistir á Xunta Xeral ou, en caso de que non puidese ou non desexase asistir persoalmente, delegar o seu voto noutro asociado que estea ao corrente no cumprimento das súas obrigas sociais. Presentar cédula a través da Ofici...

As enquisas axúdannos a coñecelo mellor para ofrecerlle sempre un mellor servizo, coñecer as súas inquietudes, preocuparnos polo seu benestar e compoñer mellores contidos que lle poidan axudar á hora de coidar a súa saúde e ofrecerlle unha mellor atención. Enquisas anteriores

As enquisas axúdannos a coñecelo mellor para ofrecerlle sempre un mellor servizo, coñecer as súas inquietudes, preocuparnos polo seu benestar e compoñer mellores contidos que lle poidan axudar á hora de coidar a súa saúde e ofrecerlle unha mellor atención. Enquisas recentes

Cando un traballador se encontra imposibilitado de forma temporal para traballar, debido a unha continxencia común ou profesional, recibe unha prestación por incapacidade temporal que cobre a falta de ingresos do traballador e que produce uns custos determinados na súa empresa. Co fin de axudarlle a...