Atopáronse as seguintes coincidencias

Formularios3 resultados en total

A seguinte aplicación permítelle calcular persoalmente e de xeito autónomo a prima para a cotización á Seguridade Social en concepto de coberturas por continxencias comúns, continxencia profesional e cesamento da actividade (CATA) para o Réxime Especial de Traballadores Autónomos ( RETA ) e o Sistem...

Cando un traballador se encontra imposibilitado de forma temporal para traballar, debido a unha continxencia común ou profesional, recibe unha prestación por incapacidade temporal que cobre a falta de ingresos do traballador e que produce uns custos determinados na súa empresa. Co fin de axudarlle a...

A seguinte aplicación permítelle calcular persoalmente e de xeito autónomo a prima para a cotización á Seguridade Social en concepto de coberturas por continxencias comúns, continxencia profesional e cesamento da actividade (CATA) para o Réxime Especial de Traballadores Autónomos ( RETA ) e o Sistem...